Zaprawy

Zaprawa murarska

Zaprawa Murarska przeznaczona jest do tradycyjnego murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektów budowlanych. Nadaje się do murowania z elementów murowych ceramicznych, wapienno piaskowych, betonowych oraz z betonów lekkich.
Zaprawa  jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego oraz wypełniaczy kwarcowych.

  • Wodoodporna
  • Mrozoodporna
  • Dobra przyczepność
  • Wysoka wytrzymałość
  • Dobra urabialność

Certyfikat zakładowej
kontroli produkcji