Grunty

Grunt głęboko penetrujący (uni-grunt)

Grunt głęboko penetrujący EKO-TYNK  służy do powierzchniowego wzmacniania wszelkich podłoży nasiąkliwych takich jak ściany podłogi, sufity, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wzmacnia
powierzchniowo podłoże zmniejszając tym samym nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejących, posadzek, szpachlówek czy farb. Poprawia tym samym przyczepność gruntowanych powierzchni.

Certyfikat zakładowej
kontroli produkcji